Trygg bolighandel
på Helgeland

Bolighandel skal være trygt for alle parter, og derfor arbeider vi med respekt og verdighet ovenfor andres eiendom. Vi lever for jordnær og god kundeservice.

Bolig­salgs­rapport
med verditakst

Grundig tilstandsrapport om boligens tekniske tilstand og eiendomens markedsverdi. Tillitsskapende og oversiktlig. Utformet med spesielt fokus på å hindre reklamasjoner, konflikter eller tvistesaker. Bidrar til trygg bolighandel for både selger og kjøper.

Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling.

 • Anbefales ved:
 • Salg av enebolig
 • Salg av fritidsbolig
 • Salg av leilighet
 • Verditaksering i forbindelse med arv/dødsbo
 • Verditaksering i forbindelse med samlivsbrudd
 • Verditaksering i forbindelse med innkjøp

Verdi- og låne­takst

Grundig, objektiv og bank-uavhengig taksering av eiendommens markedsverdi. En god og troverdig dokumentasjon ved refinansiering eller søknad om lån med pant i eiendommen.

Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling.

 • Anbefales ved:
 • Refinansiering

Eier­skifte­rapport

Enkel rapport som beskriver leilighetens areal, planløsning, overflater og el-anlegg. Vi vurderer også våtrom og kjøkken samt foretar nødvendige fuktmålinger.

Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling.

 • Anbefales ved:
 • Salg av borettslagsleiliget

Energi­attest

Gir energi- og oppvarmingskarakter på boligen. Vi tar hensyn til eventuelle oppgraderinger som er utført etter byggeår, som utskiftning av vinduer/dører, etterisolering av yttervegger/kaldloft og tilbygg. Dette gir normalt en bedre energiattest, som igjen kan gi høyere salgsverdi.

Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling.

 • Anbefales ved:
 • Salg av alle typer boliger og fritidsboliger hvor bruksarealet overstiger 50 kvadratmeter.
 • Nye boliger.

Telefon: 48 30 50 20

E-post: dagottar[a]verdi-eiendomstakst.no